Deze monitor geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het eerste jaar BVOK-BK op Bonaire (periode juni 2021-juni 2022).

De belangrijkste bevindingen zijn:
•    In het eerste jaar namen 995 vrouwen deel (945 deelnemers gaven toestemming voor het gebruik van hun gegevens)
•    Het verwijscijfer in dit eerste jaar was 3,6%
•    Het detectiecijfer was 0,4%
•    De positief voorspellende waarde was 13,8%

Lees meer over het Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland 

Gerelateerde onderwerpen