In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op adrenogenitaal syndroom (AGSadviseur gevaarlijke stoffen), congenitale hypothyreoïdie (CHCongenitale hypothyreoidie), enkele metabole aandoeningen, sikkelcelziekte (SCZ) en CFCystic Fibrosis ofwel taaislijmziekte bij Nederlandse kinderen die in 2011 geboren zijn.