In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op adrenogenitaal syndroom (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)), congenitale hypothyreoïdie (CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie)), enkele metabole aandoeningen, sikkelcelziekte (SCZ) en CF Cystic Fibrosis (Cystic Fibrosis) ofwel taaislijmziekte bij Nederlandse kinderen die in 2011 geboren zijn.