Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Het RIVM monitort de landelijke implementatie van de GLI-programma’s. Voor de huidige factsheet zijn gegevens gebruikt die tot en met 31 december 2023 bekend waren.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

    De overheid wil dat Nederlanders gezond zijn en blijven. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die in aanmerking komen, krijgen dit vergoed van hun zorgverzekeraar. De gecombineerde leefstijlinterventie moet zorgen voor een gezonde verandering in gedrag op lange termijn.