Een onbedoelde zwangerschap kan complexe situaties en beslissingen met zich meebrengen, zoals over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft sinds 2018 een zevenpuntenplan ingevoerd om een impuls te geven aan de preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen en aan de ondersteuning van zwangere vrouwen bij hun keuze bij een onbedoelde zwangerschap. Het RIVM monitort het zevenpuntenplan en presenteert in deze rapportage  het eerste deel van de monitor: het tot stand komen van de indicatoren en de invulling van de indicatoren op basis van bestaande data. Naast algemene cijfers geeft het RIVM inzicht in collectieve preventie in het onderwijs en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap.  De monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen loopt van 2020 tot en met 2022. Het tweede deel van de monitor start 2021 waarbij ook ruimte is voor aanvullende dataverzameling en kwalitatief onderzoek.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.