In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van stikstofdioxide ( NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/ GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2012. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.