Tijdens een pilotonderzoek is gemeten of er in de IJmond meer metalen en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s in het rioolwater zitten dan op andere plekken in Nederland. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of de invloed van Tata Steel Nederland (TSN) ook in het rioolwater is terug te vinden.

Gerelateerde onderwerpen


  • Tata Steel (Corus)

    De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVM monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio.