Op 17 september 2020 heeft EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) de opinie ‘Risk to human health related to
the presence of perfluoroalkyl substances in food’ gepubliceerd. Het RIVM heeft de
afleiding van de EFSA-TWI bestudeerd om te kunnen bepalen of deze in
plaats van de RIVM- TDI tolerable daily intake (tolerable daily intake) gebruikt kan gaan worden. De conclusie is dat het RIVM de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van EFSA gaat gebruiken als basis voor het verdere werk op het gebied van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen). In dit document staat de argumentatie voor dit besluit beschreven.

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.