De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOAperfluoro octanoic acid en PFOSperfluoroctaansulfonaten. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Actueel

Lees hier het laatste nieuws vanuit het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over PFAS.

Bodem

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heef risicogrenzen berekend voor PFAS in grond en bagger. Ook hebben we risicogrenzen berekend voor GenX in bodem en grondwater en voor PFOAperfluoro octanoic acid in bodem en grondwater.

Moestuinonderzoek

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht in hoeverre PFOAperfluoro octanoic acid en GenX terecht komen in moestuinen in Dordrecht en Helmond.

Drinkwater

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicoschatting gedaan van GenX en PFOAperfluoro octanoic acid in drinkwater van verschillende productielocaties.

Lucht

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de risico's geschat van de effecten van de emissie van PFOAperfluoro octanoic acid en GenX uit de fabriek van de DuPont/Chemours fabriek in Dordrecht.

 

Zie ook:

PFOA

GenX