Overzicht van de afspraken voor de omgang met lichaamsmateriaal bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt lichaamsmateriaal (feces) onderzocht op de aanwezigheid van bloedsporen. Daarnaast kunnen bij een coloscopie na een positieve FIT poliepen worden verwijderd of biopten worden genomen voor pathologisch onderzoek. Voor het bewaren en gebruik van lichaamsmateriaal dat in het kader van het bevolkingsonderzoek is afgenomen, gelden juridische voorwaarden. In de notitie omgaan met lichaamsmateriaal staat beschreven hoe hier in het bevolkingsonderzoek darmkanker mee wordt omgegaan.