Handleidingen Osiris-NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)

De vragenlijst en handleiding 'Osiris-NTR Tuberculose LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie) 2017' kunt u hieronder downloaden. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Tuberculose

    Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is goed te behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.