In samenwerking met de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft het RIVM een patiëntendoorstroommodel ontworpen voor de regio Haaglanden. Het model biedt inzicht in bepaalde patiëntstromen in het acute zorgsysteem onder veranderende situaties. Zo zijn er een aantal verschillende scenario’s uitgewerkt die aansluiten bij de situaties die zich in de COVID-pandemie hebben voorgedaan. Uitkomsten van het model kunnen gebruikt worden om toekomstige veranderingen in het regionale acute zorgsysteem inzichtelijk te maken. Dit kan bijdragen aan mogelijke oplossingsrichtingen bij knelpunten in de toegankelijkheid van de acute zorg.