Aanvullende analyses zijn uitgevoerd naar het percentage respondenten dat een specifiek dieet of een meer algemene leefregel volgt.