In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/ GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2014. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.