Om de gecorrigeerde achtergrondconcentratie van PM10 fijnstof (fijnstof) in en rond de cel waarvan men de bijdrage wil verwijderen te berekenen is een tool  (pm10bgcorr) ontwikkeld.

De zip-file bevat de volgende 2 files:
- Tool voor eenvoudige correcties: pm10bgcorr_GCN2020.xlsm
- Tool voor uitgebreide correcties met één of meerdere te beschermen objecten (TBO's): pm10bgcorr_cumulatie_GCN2020.xlsm

De GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) kaarten van het RIVM (op basis van het RR relatieve risico's (relatieve risico's) scenario) vormen de basis voor de informatie in deze tool

 

 

Gerelateerde onderwerpen


  • GCN & GDN kaarten

    Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (in vaktermen GCN en GDN).