Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (in vaktermen GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) en GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)).

 

De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. De nieuwe concentratiekaarten worden ieder jaar beschikbaar gesteld op 15 maart. De depositiekaarten en de ammoniak concentratiekaart volgen in juni.
Gemeentes, provincies en anderen gebruiken concentratie- en depositiekaarten bij hun rapportage van overschrijdingen in het kader van de Omgevingsregeling en bij planvorming. Hier vindt u figuren van de concentratie- (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)) en depositie- (GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)) kaarten met de mogelijkheid op specifieke locaties in Nederland in te zoomen. De cijfers achter de kaarten zijn ook te downloaden om in te lezen in een GIS Geografic Information System (Geografic Information System)-applicatie. Verder staat hier de achtergronddocumentatie van de kaarten, waarin staat hoe ze zijn gemaakt, wat de aannames zijn geweest en welke onzekerheden bij de kaarten een rol spelen.