Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties (in vaktermen GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland) en deposities (GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland) in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. De huidige kaarten zijn beschikbaar gesteld met ingang van 15 maart 2019.

logo van GCN website met voorbeeldkaart en tekst Grootschalige Concentratiekaarten Nederland

Gemeentes, provincies en anderen gebruiken concentratie- en depositiekaarten bij hun rapportage van overschrijdingen in het kader van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit en bij planvorming. Hier vindt u figuren van de concentratie- (GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland) en depositie- (GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland) kaarten met de mogelijkheid in te zoomen om de concentratie of depositie op specifieke locaties in Nederland te bekijken. Verder kunt u de cijfers achter de kaarten downloaden om in te lezen in een GISGeografic Information System-applicatie. Ook kunt u hier de achtergronddocumentatie van de kaarten bekijken, waarin staat hoe ze zijn gemaakt, wat de aannames zijn geweest en welke onzekerheden bij de kaarten een rol spelen.