Deze poster geeft beknopt weer hoe het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland is georganiseerd en welke rol verschillende publieke en private organisaties daarbij spelen. Daarnaast worden voor- en nadelen, succesfactoren en feiten en cijfers met betrekking tot het bevolkingsonderzoek in Nederland beschreven. De cijfers zijn gebaseerd op de LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)-rapportage 2012.