Presentatie Arno Hooijboer RIVM, Herijking doelen WaterSNIP