Presentatie knelpuntenanalyse en behoeftepeiling 'One Health tool' voor zorgboerderijen ihkv RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)-project 'Voorlichting en scholing voor zorgboerderijen over zoönosen en infectiepreventie'