Op 21 januari 2022 publiceerde het RIVM het rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’.  Een van de hoofdconclusies was dat de berekende concentratiebijdrage van metalen en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) lager zijn dan de daadwerkelijk gemeten concentraties op het luchtmeetnet. De berekeningen zijn gedaan op basis van data gerapporteerd door Tata Steel in de elektronische milieujaarverslagen (e-MJV). Hiervoor noemen we in het rapport een aantal mogelijke verklaringen. -         Provincie Noord-Holland heeft het RIVM gevraagd om aan te sluiten bij 2 expertmeetings om te kijken of op basis van expert opinion de gevonden verschillen nader verklaard konden worden. De 1e expertmeeting vond plaats op 17 feb jl., de 2e op 31 mei jl. Het RIVM heeft een aantal berekeningen gemaakt met nieuwe data, aangeleverd door Tata Steel. 31 mei presenteerden onderzoekers van het RIVM hun belangrijkste bevindingen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Tata Steel (Corus)

    De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVM monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio.