In deze presentatie is per incidentiemodule een stappenplan opgenomen, welke voorbereidingen moeten worden getroffen en periodiek onderhoud dat moet worden uitgevoerd om de surveillance uit te voeren.