Vragen en antwoorden van omwonenden bij presentatie van de resultaten van het Belevingsonderzoek Chemelot.