In geval van een (potentiële) crisis op het terrein van de infectieziekten wijst het Instellingsbesluit Bestuurlijk Afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding (BAO) het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM (RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) aan om advies uit te brengen. Het RIVM-CIb stelt daartoe een OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) samen.