Voor het berekenen van geluid van bijvoorbeeld verkeer en bedrijven gebruikt het RIVM modellen. Met een model kan bijvoorbeeld bepaald worden hoe het geluid zich verspreidt in de omgeving. Een model geeft de werkelijkheid zo goed mogelijk weer, maar is altijd een vereenvoudiging. Voor het uitvoeren van modelberekeningen voor geluid worden rekenharten gebruikt. Een rekenhart of rekenprogramma is een uitwerking van een rekenmethode.