Deze afstanden worden gegeven vanaf de rand van een gasflessenopslag. De resultaten van deze berekeningen zijn in vier overzichtstabellen samengebracht. In de Handleiding Risicoberekeningen BEVI Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen), de opvolger van het Paarse Boek ( PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) 3), is een paragraaf opgenomen waarin de faalscenario's en -frequenties voor gascilinders zijn beschreven (paragraaf 3.11 in versie 1.1 dd. 6 juni 2006).