Pilocarpus jaborandi is in Nederland zonder beperkingen verkrijgbaar. Het is onduidelijk of dit eventueel risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid. De VWA Voedsel- en Waren Autoriteit (Voedsel- en Waren Autoriteit) heeft het RIVM daarom gevraagd een risicobeoordeling op te stellen voor Pilocarpus jaborandi, om te bepalen of het kruid zonder beperkingen beschikbaar kan blijven voor de consument dan wel beperkingen noodzakelijk zijn om de veiligheid voor de consument te garanderen.