Reactie van het RIVM op de notitie ‘Counotte GHM, van den Berg M. 2017. Toxicologisch rapport — Fipronil in mest: effecten voor het Milieu. Gezondheidsdienst voor dieren en Universiteit Utrecht’. Deze reactie maakte onderdeel uit van de opdracht van het ministerie van Economische Zaken voor het beoordelen van de milieurisico’s van met fipronil verontreinigde kippenmest.