Routekaart RIVM 2020 een strategische visie, die vooral ingaat op de waarden en normen, de identiteit en de unieke kwaliteit van de organisatie.