De schoonmaakschema's zijn een bijlage bij de hygiënerichtlijn voor COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kleinschalige woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (RGO2). In de schoonmaakschema's staat hoe vaak en op welke manier gereinigd moet worden. U kunt de schoonmaakschema's hier downloaden als Word-document.