RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) voert bepalingen uit onder ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) 15189 accreditatie (Registratienummer: RvA-M288 Testen). Dit betekent dat u de kwaliteit van onze diensten kunt vertrouwen. Voor meer informatie met betrekking tot de specifieke bepalingen en de bijbehorende scope codes zie het document ‘Scope codes IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) diagnostiek’. Wanneer een bepaling door RIVM-IDS niet onder accreditatie wordt uitgevoerd, staat dit specifiek vermeld in het Diagnostisch Vademecum in de kolom ‘bijzonderheden’.