KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) nano Signaleringsbrief jaargang 9, Nummer 2 juli 2018

Gerelateerde onderwerpen


  • Nanotechnologie

    Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om materialen met hele kleine afmetingen te maken, te veranderen of te gebruiken. We noemen dat nanotechnologie. De nanomaterialen die producenten hiermee maken hebben interessante nieuwe eigenschappen. Zo worden niet-geleidende stoffen bijvoorbeeld geleidend, of ondoorzichtige materialen doorzichtig. Dat komt doordat nanodeeltjes waaruit de nanomaterialen bestaan, zich anders gedragen en anders reageren op hun omgeving.