Het Strategisch Programma RIVM ( SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)) is het RIVM-programma voor strategisch onderzoek, wetenschappelijke vernieuwing en kennisontwikkeling. Met het SPR kijken we vooruit naar onderwerpen die extra aandacht verdienen, omdat ze in de toekomst van invloed kunnen zijn op onze volksgezondheid en leefomgeving. Het doel van het SPR is formeel vastgelegd in de Wet op het RIVM.

Het RIVM brengt jaarlijks verslag uit van de resultaten van het SPR om de eigenaar (het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), de Commissie van Toezicht van het RIVM en geïnteresseerden te informeren over de inhoud en de voortgang van de projecten in het programma. De inhoudelijke coördinatie van het SPR ligt bij drie Chief Science Officers. De SPR-programmamanager is verantwoordelijk voor het inrichten van de SPR-processen en de organisatie van het programma.

Met deze jaarrapportage brengt het RIVM verslag uit van de resultaten van het SPR in 2023. In hoofdstuk 2 reflecteren we op de vraag in hoeverre de doelen van SPR 2019-2022 behaald zijn. In hoofdstuk 3 reflecteren we op de start van SPR 2023-2026. Voor specifieke informatie over projectresultaten verwijzen we naar de tabel in hoofdstuk 4. De literatuurlijst met gepubliceerde artikelen is te vinden in bijlage 1. Bijlage 2 geeft een overzicht van internationale projecten die financiering hebben gekregen uit het SPR. Hierbij gaat het om projecten binnen de EU Europese Unie (Europese Unie)-kaderprogramma’s Horizon 2020 en Horizon Europe. Bijlage 3 bevat een financieel overzicht van 2023.