Het RIVM deed in verschillende studies onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor werkenden. Dit onderzoek richtte zich op de effecten van het thuiswerken op het beweeg – en zitgedrag, het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) en op gevoelens van sociale isolatie onder werkenden.

De resultaten laten zien dat thuiswerkers minder matig tot zwaar intensief bewogen, meer zaten, en vaker klachten aan het bewegingsapparaat hadden dan locatiewerkers. Ook verklaart het zitgedrag voor een deel de klachten aan het bewegingsapparaat onder thuiswerkers. Daarnaast blijkt uit het onderzoek zien dat thuiswerkers tijdens de coronapandemie zich vaker sociaal geïsoleerd voelden dan locatiewerkers.