Dit achtergronddocument is onderdeel van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: bodem en gezondheid

Deze toelichting is bedoeld voor GGD-medewerkers om te gebruiken bij een bestaande bodemverontreiniging met lood of een nog te bebouwen locatie. In de toelichting worden de gezondheidskundige risicowaarden lood voor een drietal scenario’s beschreven met daarbij de belangrijkste handelingsperspectieven en gebruiksadviezen.