In deze notitie is meer informatie terug te vinden over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019

Gerelateerde onderwerpen


  • AERIUS

    Wie iets wil ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), heeft hiervoor een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Denk daarbij aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriƫle activiteiten. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden wordt berekend. Op basis van de uitkomst van de berekening die met AERIUS is gedaan, kan een initiatiefnemer via het bevoegd gezag een vergunning aanvragen.