In deze notitie is meer informatie terug te vinden over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019