Toestemmingsformulier voor opname in het register gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-register) voor deelnemers.