De toolkit lood in de bodem is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie over lood in de bodem. Dit onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Zaanstad. De middelen in de toolkit zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en gezondheidsprofessionals. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Bodem

    Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving.