Tuberculosis in the Netherlands, 2011

Gerelateerde onderwerpen


  • Tuberculosis

    Tuberculosis is caused by a bacterium of the Mycobacterium tuberculosis complex and mostly affects the lungs, but can cause disease in other parts of the body, such as lymph nodes, the brain, bones or the kidneys.  • Tuberculose

    Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is goed te behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.