Het uitvoeringskader beschrijft de wijze waarop het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende zorg wordt uitgevoerd zodat dit effectief en binnen beleidsmatige, wettelijke kaders verloopt.

In het uitvoeringskader worden de kwaliteitskaders aangegeven die nodig zijn om burgers een uniform, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek en daarop aansluitende zorg te kunnen bieden.

Het uitvoeringskader richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende diagnostiek én de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bevolkingsonderzoek darmkanker

    Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Iedereen van 55 tot en met 75 jaar wordt om de twee jaar uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Lees meer over het onderzoek.