Dit zijn de resultaten van waargenomen inneming van micronutriënten (vitamines en mineralen). De gegevens zijn ook opgesplitst naar plaats en eetmoment van consumptie. De resultaten zijn te selecteren voor de totale studiepopulatie, voor de groepen kinderen en volwassenen, of opgesplitst naar geslacht binnen leeftijdsgroepen, opleiding of gewichtsklasse. Resultaten van de gebruikelijke inneming van macronutriënten zijn te vinden in ‘Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010. Diet of children and adults aged 7 to 69 years’.