Deze memo combineert de inzichten van verschillende onderzoeken (uitgevoerd door de RIVM Corona Gedragsunit en door anderen) over hoe men in de zomer van 2021 vakantie wil vieren en hoe men dit het afgelopen jaar deed. We maken onderscheid in 5 gedragsstappen:

  • oriëntatie op bestemming
  • vooraf afspraken maken
  • voorbereiden op vertrek
  • naleving onderweg en op locatie
  • naleving bij thuiskomst

We beschrijven welke aanknopingspunten er zijn voor beleid en communicatie om ondersteuning te bieden voor een veilige vakantie.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.