Factsheet bij rapport Liquid hydrogen carriers: an overview of technical aspects and SVHC substances of very high concern (substances of very high concern) properties (RIVM rapport-2023-0369)

Waterstof (H₂) is een belangrijke en duurzame energiebron. Het kan vervoerd en opgeslagen worden met behulp van vloeibare waterstofdragers. Deze chemische stoffen kunnen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) zijn die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Ook is het mogelijk dat er ZZS gevormd worden tijdens het binden en afgeven van waterstof. In deze factsheet wordt het concept van vloeibare waterstofdragers toegelicht. Voor 10 veelbelovende waterstofdragers wordt aangegeven of er ZZS gebruikt of gevormd worden. Daarnaast wordt kort stil gestaan bij de recente ontwikkelingen rond deze technologie. Het RIVM beveelt aan om bij nieuwe toepassingen, zoals vloeibare waterstofdragers, waar mogelijk geen ZZS te gebruiken.

Gerelateerde onderwerpen


  • Energietransitie

    Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.