In dit document staat een tabel met de verschillende releases van OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-Pro vermeld die via de OPS website beschikbaar zijn gesteld. Bij elke release is weergegeven welke versie van OPS (het rekenmodel) en van OPS-Helper (de GUI voor Windows gebruikers) in de release zijn opgenomen. Ook is aangegeven bij welke GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-ronde een OPS-versie is toegepast.

Gerelateerde onderwerpen