Het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), als voorzitter van de ROAZ Zuidwest Nederland, heeft gevraagd om een analyse te doen van de bereikbaarheid van de acute zorg tijdens de wegafsluitingen van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug.  In 2023 en 2024 staan renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel door Rijkswaterstaat ( RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)) gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting forse impact hebben op het verkeer en de bereikbaarheid van de regio, ook voor de acute zorg.  De werkzaamheden zullen in meer of mindere mate leiden tot beperkingen in de bereikbaarheid van de ambulancezorg, huisartsenposten ( HAP huisartsenpost (huisartsenpost)), crisis- GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg), de spoedeisende hulpafdelingen ( SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)’s) van ziekenhuizen en van de acute verloskunde in de veiligheidsregio’s Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant.