Het Europese ‘1+ Million Genomes’ initiatief (1+MG) is een samenwerking tussen 24 verschillende landen, met als doelstelling om een Europees cohort te realiseren van ten minste een miljoen Europese burgers waarvan het genoom is bepaald met behulp van Whole Genome Sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)). De afspraak is om voor eind 2022 met deelnemende landen deze genetische gegevens en waar mogelijk beschikbare gezondheidsinformatie in het cohort te koppelen via een data infrastructuur en toegankelijk te maken voor onderzoek, innovatie, diagnostiek en preventie.

 

Verslaglegging door: Suzanne Onstwedder en Tessel Rigter