16 Januari 2020 werd bij het RIVM de derde workshop in het kader van het project PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) georganiseerd. Dit is een verslag van de workshop.