Op dinsdag 6  november  2018  van 10.00–14.00 uur werd bij het RIVM de tweede workshop in het kader van het project PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) georganiseerd. In de afgelopen tientallen jaren kwamen  regelmatig  nieuwe risico’s  voor  de  drinkwatervoorziening  naar  boven.  Nieuwe  risico’s,  zoals geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater, leiden vaak tot bezorgdheid bij mensen en tot vragen over wat dit betekent voor hun gezondheid. In het project PS-DRINK ontwikkelt het RIVM samen met de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen  worden  opgespoord  en  beoordeeld.  Daarnaast  richt  het  project  zich  op  het  onderwerp  risico-communicatie en wordt onderzocht hoe verschillende vormen van communicatie de vragen van mensen over nieuwe risico’s op een adequate manier kunnen adresseren. Het project PS-drink is gestart in 2016 en loopt door tot 2020.

Bijna  50  geïnteresseerden vanuit beleid, industrie, drinkwaterbedrijven en universiteiten waren aanwezig om te reflecteren op de resultaten van het project tot dusverre en om de huidige risicocommunicatie van het RIVM te analyseren. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Drinkwater

    Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.