Om het risico van een gevaarlijke stof in te schatten, kijken we naar blootstelling aan de stof en het effect van de blootstelling. Je hebt meerdere soorten blootstelling, bijvoorbeeld via de huid, lucht of voedselketen. Ook hoeveel, hoe vaak en hoe lang je in contact komt met een stof, speelt mee. Voor het effect kijken we naar de gevaarlijke eigenschappen van een stof en onderzoeken we wanneer dit effect optreedt. Tot slot kijken we vanaf welke grens de stof gevaarlijk is. Hiervoor zijn normen opgesteld. Alles bij elkaar, bepaalt het risico.