Om het risico van een gevaarlijke stof in te schatten, kijken we naar blootstelling aan de stof en het effect van de blootstelling. Je hebt meerdere soorten blootstelling, bijvoorbeeld via de huid, lucht of voedselketen. Ook hoeveel, hoe vaak en hoe lang je in contact komt met een stof, speelt mee. Voor het effect kijken we naar de gevaarlijke eigenschappen van een stof en onderzoeken we wanneer dit effect optreedt. Tot slot kijken we vanaf welke grens de stof gevaarlijk is. Hiervoor zijn normen opgesteld. Alles bij elkaar, bepaalt het risico.

Gerelateerde onderwerpen


  • Stoffen en producten

    Industriële chemicaliën, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen zijn belangrijk voor onze levenskwaliteit. Deze stoffen, en de daaruit gemaakte producten, kunnen ook schadelijk zijn voor de mens en zijn leefomgeving. Het RIVM richt zich op de risico’s en impact van stoffen en producten, ook bij de inzet van nieuwe technologieën, zoals gentechnologie en nanotechnologie.