Een schematisch overzicht van de afnames binnen het VITAL-onderzoek