Tijdens het online vragenuur op 21 januari zijn vragen gesteld per mail, telefoon en via #bvodarmkanker op Twitter. Een deel van de vragen is beantwoord tijdens het vragenuur. De overige vragen en de antwoorden staan in dit document vermeld. Voor algemene informatie over darmkanker, verwijzen we u graag naar www.darmkanker.info, voor informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker naar www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.