Watersnip. Een nieuwe manier om de waterkwaliteit te monitoren. Artikel in Stromingen 1.2020